top of page

Gigi湾区地产近期讲座活动

 • Gigi湾区地产系列讲座:认知层面:美国房价创历史新高,抢还是等?
  Gigi湾区地产系列讲座:认知层面:美国房价创历史新高,抢还是等?
  Fri, May 14
  https://www.eventbrite.com/e/153594347829
  May 14, 2021, 7:30 PM – 9:00 PM PDT
  https://www.eventbrite.com/e/153594347829
  May 14, 2021, 7:30 PM – 9:00 PM PDT
  https://www.eventbrite.com/e/153594347829
  2021年注定是各种资产大涨价的一年。在湾区的房地产市场,我们很不情愿的看到了:彻彻底底的卖房市场。在这样的市场上,Gigi TEAM 截至4月结束,把50家家庭送入购房或者售房合同,成交总额近7000万美金。我们是怎么带着小伙伴往前冲的?又是怎么给小伙伴劝退的?

Gigi湾区地产往期讲座视频集锦

bottom of page